กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศร่าง TOR

 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนของเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฎิบัติงาน สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ ชั้น 7 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 มกราคม 2563
 • ซื้อชุดหล่อเย็นระบบ Chiller ขนาดไม่น้อยกว่า 200,000 BTU พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 มกราคม 2563
 • ซื้อเครื่องเชื่อมชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 มกราคม 2563
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 มกราคม 2563
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 ธันวาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านข้างอาคารโรงงาน สำนักกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์(Application และ Software Tools)ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดราคาซื้อระบบน้ำหล่อเย็นเตาหล่อฉีด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้าออกด้วยระบบการจดจำใบหน้า(Face Recognition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ภาพเหมือนระบบไฟเบอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  15 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านข้างอาคารโรงงาน สำนักกษาปณ์ จำนวน 1 งาน
  15 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  28 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักบริหารเงินตรา จำนวน 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  28 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน (อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และอาคารพิพิธบางลำพู) ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  18 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด ของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (5 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  17 ตุลาคม 2562
 • ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นพร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์(e-bidding)
  12 กันยายน 2562
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม