กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศร่าง TOR

 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi-metal) ชนิดราคา 10 บาท จำนวน 1,360,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 160,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  26 พฤษภาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา 2 บาท จำนวน 1,240,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 310,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  25 พฤษภาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro-nickel clad copper) ชนิดราคา 5 บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  25 พฤษภาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องรีดโลหะ ขนาดแรงกดไม่น้อยกว่า 150 ตัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  28 เมษายน 2557
 • ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  23 เมษายน 2557
 • ประกวดราคาซื้อระบบอคอมพิวเตอร์โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอาคารกรมธนารักษ์และการปรับระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ IPv6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  10 เมษายน 2557
 • ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติม และทดแทนของเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  3 เมษายน 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหล็กเพลากลม สำหรับผลิตดวงตราเหรียญกษาปณ์ จำนวน 2 ประเภท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  3 เมษายน 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  3 เมษายน 2557
 • ประกวดราคาก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก
  24 มีนาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องรีดโลหะ ขนาดแรงกดไม่น้อยกว่า 150 ตัน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการคลัง)
  17 มีนาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กราไฟต์ สำหรับประกอบการใช้งานกับเตาเหลอมหล่อต่อเนื่องฯ จำนวน 8 รายการ (สำนักการคลัง)
  16 มีนาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ค.ส.ล.3 ชั้น พร้อมงานภายนอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  11 มีนาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา 1 บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  27 กุมภาพันธ์ 2557
 • ประกวดราคาซื้อเตาอบเบ้าปูน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 เบ้า จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  10 กุมภาพันธ์ 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ประเภทกล่องกระดาษหนังเทียม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  10 กุมภาพันธ์ 2557
 • ประกาศประกวดซื้อครื่องล้างเหรียญระบบอุลตร้าโซนิคแบบอัตโนมัติ ๑ ชุด
  3 กุมภาพันธ์ 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องอิสริยยศฯ (เสนอแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2557 - 6 กุมภาพันธ์ 2557)
  27 มกราคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง(Copper plated steel) ชนิดราคา 25 สตางค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557)
  25 ธันวาคม 2556
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) (เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2556)
  15 ธันวาคม 2556
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม