กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ถามตอบ

ช่องทางประชาสัมพันธ์และสื่อ Social media ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

คำถาม : สามารถติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ พิพิธภัณฑ์ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และการจำหน่ายและรับจองเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านทางช่องทาง Social media ใดบ้าง?

คำตอบ : กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทาง Social media ดังนี้

Facebook พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์และพิพิธบางลำพู @PipitDhanarak

Twitter พิพิธธนารักษ์ @BNTmuseuns

Instagram พิพิธธนารักษ์ @BNT.museums

Youtube พิพิธธนารักษ์ โดยสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

16 มกราคม 2563 | เข้าชม 380 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม