กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ถามตอบ

ช่องทางประชาสัมพันธ์และสื่อ Social media ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

คำถาม : สามารถติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการจำหน่ายและรับจองเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านทางช่องทาง Social media ใดบ้าง?

คำตอบ : สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทาง Social media ดังนี้

Facebook พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์และพิพิธบางลำพู @PipitDhanarak

Twitter พิพิธธนารักษ์ @BNTmuseuns

Instagram พิพิธธนารักษ์ @BNT.museums

Youtube พิพิธธนารักษ์ โดยสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

16 มกราคม 2563 | เข้าชม 49 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม