กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานรับเรื่องการแก้ไขปัญหาจากความเดือดร้อนจากที่ดินทำกินกับ

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานรับเรื่องการแก้ไขปัญหาจากความเดือดร้อนจากที่ดินทำกินกับ ที่อยู่อาศัยรวมทั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของ

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด
9 ธันวาคม 2561 | เข้าชม ครั้ง

ภาพกิจกรรมแนะนำ

เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม