กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การปกครองดูแลที่ราชพัสดุ

การปกครอง ดูแล ที่ราชพัสดุ
กิจกรรม
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
1. รับขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
 
 
 
 
 
     - ที่ดิน (แปลง/ไร่)
247/6,162
416/20,554
525/27,844
2/-
276/9,122
     - สิ่งปลูกสร้าง (หลัง)
14,319
14,334
17,003
98 
11,014
2. ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ
    (แปลง/ไร่)
-/-*
4/17*
1/37 
6/13 
139/29,071
3. รับคืนที่ราชพัสดุจากส่วนราชการ (แปลง/ไร่)
-/-*
1/8*
5/484 
1/4 
98/9,780
4. จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง (หลัง)
6,358
8,193
5,278
89
2,168
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :    - ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล (ณ เดือนกันยายน 2564)
27 มกราคม 2563 | เข้าชม 12398 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม