กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การปกครองดูแลที่ราชพัสดุ

การปกครอง ดูแล ที่ราชพัสดุ
กิจกรรม
ปี 2567
ปี 2566
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
1. รับขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
 
 
 
 
 
     - ที่ดิน (แปลง/ไร่)
165/10,492 530/16,758
223/4,562
247/6,162 416/20,554
     - สิ่งปลูกสร้าง (หลัง)
8,745 18,000 11,938 14,319 14,334
2. ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ
    (แปลง/ไร่)
-/-* -/-* -/-* -/-* 4/17*
3. รับคืนที่ราชพัสดุจากส่วนราชการ (แปลง/ไร่)
-/-* -/-* -/-* -/-* 1/8*
4. จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง (หลัง)
1,628 4,774 34,256 6,358 8,193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :    - ข้อมูลปีงบประมาณ 2567 ข้อมูล (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567)
27 มกราคม 2563 | เข้าชม 33631 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม