กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การปกครองดูแลที่ราชพัสดุ

การปกครอง ดูแล ที่ราชพัสดุ
กิจกรรม
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559 
1. รับขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
 
 
 
 
 
     - ที่ดิน (แปลง/ไร่)
119/12,038
525/27,844
2 / -
276/9,122

363/11,815
     - สิ่งปลูกสร้าง (หลัง)
7,001
17,003
98
11,014 
8,670
2. ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ (แปลง/ไร่)
-/-
1/37
6 / 13 
139/29,071 
192/8,384
3. รับคืนที่ราชพัสดุจากส่วนราชการ (แปลง/ไร่)
-/-
5/484
1 / 4 
98/9,780 
100/1,205
4. จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง (หลัง)
2,493
5,278
89
2,168
2,658
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :    - ข้อมูลปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
27 มกราคม 2563 | เข้าชม 1091 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม