กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การปกครองดูแลที่ราชพัสดุ

การปกครอง ดูแล ที่ราชพัสดุ
กิจกรรม
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
1. รับขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
 
 
 
 
 
     - ที่ดิน (แปลง/ไร่)
223/4,562 247/6,162
416/20,554
525/27,844 2/-
     - สิ่งปลูกสร้าง (หลัง)
11,938 14,319 14,334 17,003 98
2. ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ
    (แปลง/ไร่)
-/-* -/-* 4/17* 1/37 6/13
3. รับคืนที่ราชพัสดุจากส่วนราชการ (แปลง/ไร่)
-/-* -/-* 1/8* 5/484 1/4
4. จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง (หลัง)
34,256 6,358 8,193 5,278 89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :    - ข้อมูลปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล (ณ เดือนกันยายน 2565)
27 มกราคม 2563 | เข้าชม 21843 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม