กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พนักงานราชการ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  22 มีนาคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  3 มีนาคม 2564
 • ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  17 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  29 มกราคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  15 มกราคม 2564
 • ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่เกี่ยวกับการสอบ
  25 ธันวาคม 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  30 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
  3 มีนาคม 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  2 มกราคม 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  25 ธันวาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  18 ธันวาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  17 ธันวาคม 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
  15 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562
  29 ตุลาคม 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562
  3 ตุลาคม 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 12 กันยายน 2562
  12 กันยายน 2562
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 มิถุนายน 2562
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  24 มิถุนายน 2562
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
  20 มิถุนายน 2562
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  20 มิถุนายน 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม