กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พนักงานราชการ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ลงวันที่ 22 เมษายน 2565
  22 เมษายน 2565
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 22 เมษายน 2565
  22 เมษายน 2565
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
  28 มีนาคม 2565
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
  28 มีนาคม 2565
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
  30 ธันวาคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
  25 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการประเมินครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
  21 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564
  25 มิถุนายน 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
  24 มิถุนายน 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  22 มีนาคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  3 มีนาคม 2564
 • ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  17 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  29 มกราคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  15 มกราคม 2564
 • ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่เกี่ยวกับการสอบ
  25 ธันวาคม 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  30 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
  3 มีนาคม 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  2 มกราคม 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  25 ธันวาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  18 ธันวาคม 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม