กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2
  10 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  23 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  15 สิงหาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
  10 สิงหาคม 2561
 • เอกสารแนบท้ายประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
  10 สิงหาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  9 สิงหาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
  6 สิงหาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ประกาศ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
  18 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  18 กรกฎาคม 2561
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
  18 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.)
  10 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  2 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
  25 มิถุนายน 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนง.ทุนหมุนเวียนฯ (นักจัดการงานทั่วไป) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิ.ย. 61
  11 มิถุนายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  30 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  30 พฤษภาคม 2561
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  24 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  21 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  16 พฤษภาคม 2561
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม