กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  7 มีนาคม 2562
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  7 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...
  1 มีนาคม 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ประกาศ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
  1 มีนาคม 2562
 • แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  22 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561
  3 ตุลาคม 2561
 • การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุน
  2 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  17 กันยายน 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 13 กันยายน 2561
  13 กันยายน 2561
 • กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ
  10 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2
  10 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  23 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  15 สิงหาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
  10 สิงหาคม 2561
 • เอกสารแนบท้ายประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
  10 สิงหาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  9 สิงหาคม 2561
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม