กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผังโครงสร้างการบริหาร

10 เมษายน 2562 | เข้าชม 31934 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์
 • อธิบดีกรมธนารักษ์
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 • รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
 • รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
 • รองอธิบดีด้านบริหาร
 • รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม