กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

โครงการสำคัญ

โครงการ 1

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต

ที่ดินราชพัสดุเลขทะเบียน- เนื้อที่ประมาณ 63–2-65 ไร่ ปัจจุบันได้จัดให้กรุงเทพมหานคร เช่าพื้นที่ด้านหลังบางส่วน เนื้อที่ 40 ไร่ เพื่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้าของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTSC) สำหรับพื้นที่ด้านหน้า 23 ไร่ จะเปิดประมูลหาผู้ลงทุน เสนอโครงการพัฒนา ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษา เพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535


โครงการ 2

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณวงดุริยางค์ทหารอากาศ

ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท. 120594-120598 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 17-0-35 ไร่ กรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นผู้ดำเนินการเปิดประมูลโครงการพัฒนา บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประมูลได้โดยเสนอโครงการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง เป็นอาคารชุดพักอาศัย 9 ชั้น จำนวน 8 อาคาร มูลค่าประมาณ 569,382,180 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนสัญญา ของกรมธนารักษ์


โครงการ 3

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณตรอกโรงภาษีร้อยชักสาม

ที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท 043314 ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรักกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 5-0-60 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างนำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้โครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการ


โครงการ 4

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถาบันการบินพลเรือน

ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท. 28ว486 และ กท 283893 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 27-1-90 ไร่ กรมธนารักษ์ขอให้กรมการบินพาณิชย์ (กรมการขนส่งทางอากาศ) และสถาบันการบินพลเรือน ส่งคืนที่ดินเพื่อนำมาพัฒนา โดยจะกำหนดเงื่อนไขชดเชย อาคารสิ่งปลูกสร้างให้ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำรายละเอียดและ ค่าใช้จ่ายในการโยกย้าย จากกรมการขนส่งทางอากาศ


โครงการ 5

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง ซอยพิพัฒน์ 2

ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0423ว8 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 12-2-08 ไร่ มีผู้เช่าเดิม 107 ราย อยู่ระหว่างเจรจาขอซื้อที่ดินจากเอกชน เพื่อขยายทางเข้า-ออก และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ


โครงการ 6

โครงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณโรงกษาปณ์ ถนนประดิพัทธ์

ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ (บริเวณที่ตั้งโรงงานผลิตเหรียญกษาปณ์เดิม) กรมธนารักษ์ อนุญาติให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใช้ประโยชน์อาคารในพื้นที่บริเวณโรงกษาปณ์ เนื้อที่ 9-3-74 ไร่ เป็นสถานที่ทำการของหน่วยงานเป็นการชั่วคราว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง


5 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 17163 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม