กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 (ร.ศ.116) ชนิดทองแดง

เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 (ร.ศ.116)

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ มีอักษรภาษาฝรั่งเศสที่ขอบเหรียญว่า "MONNAIE DE PARIS BRONZE"
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์ทางขวาของเหรียญ ริมขอบมีพระปรมาภิไธย "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" และที่ด้านซ้ายของพระบรมรูปเป็นชื่อผู้ออกแบบ "Aug PATEy"

ด้านหลัง มีข้อความว่า "ที่รลึก ในการเสด็จพระราชดำเนิน ประพาศยูโรป ตั้งแต่วันที่ ๗ เดี่อนเมษายน ถึงวันที่ ๑๖ เดี่อนธันวาคม รัตนโกสินทร์ศก๓๐ ๑๑๖"
ปีที่สร้าง

สร้าง พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ได้เสด็จประพาสประเทศต่างๆ ในยุโรปในปี พ.ศ. 2440 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญนี้ไว้เป็นที่ระลึก

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดทองแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.10 เซนติเมตร   65.14 กรัม 0.42 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 300,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

3 มกราคม 2563 | เข้าชม 22389 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม