กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญตะกั่วไม่มีลวดลาย

เหรียญตะกั่วไม่มีลวดลาย

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ตะกั่ว

 

ลักษณะ กลม แบน ขอบเรียบ ไม่มีลวดลาย
ด้านหน้า

มีลักษณะเรียบไม่มีลวดลาย

ด้านหลัง

มีลักษณะเรียบไม่มีลวดลาย

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 11 - 16

ขนาด น้ำหนัก  หนา

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.37 ซม.

8.78 กรัม 0.62 ซม.

 

หมายเหตุ สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นลูกชั่งหรือเงินปลีกย่อย
ราคาประเมิน (บาท) 1,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 11 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

17 มีนาคม 2564 | เข้าชม 2343 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม