กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
           เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ในปีพุทธศักราช 2553 กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเหรียญกษาปณ์ไทย วิวัฒนาการการผลิต และเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม รวมทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันด้านกระบวนการผลิตเหรียญ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สู่ประชาชนและนานาชาติ กำหนดพิธีเปิด Soft Opening เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2556 โดยอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธาน และจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 
โดยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน
 
 
 
ติดต่อเข้าเยี่ยมชม 
        ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เปิดให้เข้าชมเป็นรายบุคคล/หมู่คณะ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด
 
        กรณีเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ โปรดโทรสอบถามตารางการเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ เพื่อจองวัน/เวลาเข้าชม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง หลังจากนั้น จึงทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมถึงผู้อำนวยการกองกษาปณ์
 
สถานที่ตั้ง
        ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองกษาปณ์ ๑๓/๑ หมู่ที่ ๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๘๓๔ ๘๓๐๐ ต่อ ๒๐๐๓, ๑๒๐๑, ๑๒๐๓
โทรสาร : ๐ ๒๙๐๑ ๒๖๑๗
 
        กรณีการบันทึกภาพภายในศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในลักษณะเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ หรือการทำลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่มีบทบรรยายเรื่อง (SCRIPT) ด้วยนั้น โปรดโทรสอบถามไม่น้อยกว่า ๓ สัปดาห์ เพื่อจองวัน / เวลา ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๔ ๘๓๐๐ ต่อ ๒๐๐๓, ๑๒๐๑, ๑๒๐๓ หลังจากนั้น จึงทำหนังสือขออนุญาตบันทึกภาพถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
 
สถานที่ตั้ง
        กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๙ - ๙๐๓, ๐ ๒๒๖๕ ๖๐๐๐
โทรสาร : ๐ ๒๒๗๓ ๐๗๕๓
6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 14907 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม