กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญกษาปณ์

 • การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
  27 มกราคม 2563
 • มูลค่าเหรียญกษาปณ์ที่ผลิตออกใช้และเหรียญกษาปณ์ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
  27 มกราคม 2563
 • การจ่ายแลกและรับคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
  27 มกราคม 2563
 • จำนวนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
  27 มกราคม 2563
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม