กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เงินท้อกเมืองน่าน

เงินท้อกเมืองน่าน

ด้านบน

ด้านล่าง

ขอบ

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม ตัน ด้านล่างแบน ด้านบนนูน
อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 22 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 24

 

ขนาด น้ำหนัก  หนา
กว้าง 3.90 ซม. ยาว 4.30 ซม. 65.87 กรัม 0.95 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท) 500 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นก้อนเกือบกลม โดยมีการวัดขนาดส่วนกว้างที่สุดและยาวที่สุด

2. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

3. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 446/2563สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

13 กันยายน 2564 | เข้าชม 2448 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม