กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เงินเจียง (เชียงใหม่ - หม)

เงินเจียง (เชียงใหม่ - หม)

 

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านข้าง

เงิน
  ด้านบน ด้านหลังและด้านล่าง  
   

 

ลักษณะ ลักษณะเหมือนเกือกม้า มีรอยบากขนาดใหญ่ตรงกลาง และประทับตราที่ขาไว้ทั้ง 2 ข้าง ได้แก่
 

1. ตอกประทับตราเลขบอกน้ำหนัก

 

2. ตอกประทับตราเมืองที่ผลิต (เชียงใหม่)

 

3. ตอกประทับตราจักรแก้วชิงดวง

อายุสมัย พุทธศตวรรษที่ 20 - 21

 

ขนาด น้ำหนัก  สูง

กว้าง 3.40 ซม. ยาว 2.52 ซม.

62.11 กรัม 2.42 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท)  8,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

6 กันยายน 2564 | เข้าชม 3437 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม