กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การประชุมหารือเชิงลึก ในประเด็นผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ทางหน่วยงานมีการสำรวจ จัดเก็บ และรายงานข้อมูลในปัจจุบันเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมหารือเชิงลึก ในประเด็นผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ทางหน่วยงานมีการสำรวจ จัดเก็บ และรายงานข้อมูลในปัจจุบันเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ และในประเด็นการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ

อัลบั้มภาพ

22 พฤษภาคม 2566 | เข้าชม 225 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษ...
  11 เมษายน 2567
  เข้าชม 126 ครั้ง
 • พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567
  10 เมษายน 2567
  เข้าชม 330 ครั้ง
 • คณะผู้บริหารกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองบริหารการคลัง สำนัก...
  10 เมษายน 2567
  เข้าชม 248 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม