กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การประชุมหารือเชิงลึก ในประเด็นผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ทางหน่วยงานมีการสำรวจ จัดเก็บ และรายงานข้อมูลในปัจจุบันเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมหารือเชิงลึก ในประเด็นผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ทางหน่วยงานมีการสำรวจ จัดเก็บ และรายงานข้อมูลในปัจจุบันเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ และในประเด็นการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ

อัลบั้มภาพ

22 พฤษภาคม 2566 | เข้าชม 194 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับการประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย ซึ่งเป...
  10 มิถุนายน 2566
  เข้าชม 40 ครั้ง
 • ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เฝ้าถวายสักการ...
  9 มิถุนายน 2566
  เข้าชม 147 ครั้ง
 • การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงค...
  8 มิถุนายน 2566
  เข้าชม 193 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม