กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และการทำของ ครั้งที่ 4/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และการทำของ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมบัวฉัตร (202) กองกษาปณ์ รังสิต จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า นายคงศักดิ์ บูรณะกุล ผู้แทนสำนักงบประมาณ นางมัลลิกา อัพภาสกิจ ผู้แทนกระทรวงการคลัง นางพิมพร โอวาสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้ ได้ร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ของพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พิพิธบางลำพู และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรูปแบบออนไลน์ ด้วย

อัลบั้มภาพ

25 พฤศจิกายน 2564 | เข้าชม 208 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
  29 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 165 ครั้ง
 • พิธีเปิดกิจกรรม คลังคาร์นิวัล 2021 (KLANG Carnie WOW 2021) เพื่อเปิดโครงการคนคลั...
  26 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 414 ครั้ง
 • การประชุมกรณีการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินกองทัพเรือ
  25 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 204 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม