กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานแก่กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง) นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายอารักษ์ โพธิทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวารุจ ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานให้ผู้บริหารกรมธนารักษ์ โดยมี นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายการทำงาน โดยให้กรมธนารักษ์จัดเก็บเงินรายได้จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้ดำเนินโครงการสำคัญของกรมธนารักษ์ อาทิ โครงการศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณเบญจกิติ ให้แล้วเสร็จทันการเป็นเจ้าภาพ APCE 2022 โครงการธนารักษ์ประชารัฐ โดยจัดให้ประชาชนเช่าที่ดินราชพัสดุ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร และให้กรมธนารักษ์พิจารณาจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ เพิ่มเติม เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ทรัพย์สินของรัฐ ให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ

17 พฤศจิกายน 2564 | เข้าชม 498 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (NNT)
  18 มกราคม 2565
  เข้าชม 69 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม...
  17 มกราคม 2565
  เข้าชม 238 ครั้ง
 • รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมท...
  14 มกราคม 2565
  เข้าชม 254 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม