กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เดินทางไปราชการเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายธำรงค์ ทองตัน ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เดินทางไปราชการเพื่อติดตามและร่วมลงพื้นที่กับ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในเวลาต่อมา อธิบดีกรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้รักษาการที่ปรึกษาฯ เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บนที่ราชพัสดุแปลง อ.ชม 20 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 7-2-76 ไร่

อัลบั้มภาพ

11 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 62 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  18 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 136 ครั้ง
 • กิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และกิจกรรมให้ความรู้การลด และคัดแยกขยะมูลฝ...
  18 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 7 ครั้ง
 • กองทัพบก ร่วมกับ กรมธนารักษ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ...
  18 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 21 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม