กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การประชุมเปิดตรวจรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมเปิดตรวจรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ และตรวจสอบระหว่างกาลสำหรับงวดปีบัญชี 2567 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์

17 พฤศจิกายน 2566 | เข้าชม 341 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี 2566
  8 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 119 ครั้ง
 • การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง ขั้นตอนการส่งมอบ-รับมอบทรัพย์สิน โครงการท่อส่งน้ำ...
  8 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 98 ครั้ง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิที่อยู่อาศัย และการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ครั้...
  8 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 137 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม