กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ครั้งที่ 2/2564


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้บริหารกรมธนารักษ์ ผู้แทนจาก กรมที่ดิน กรมบังคับคดี กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Webex พร้อมกันกับการประชุม ณ ห้องประชุม 702 กรมธนารักษ์

อัลบั้มภาพ

18 พฤศจิกายน 2564 | เข้าชม 469 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
  29 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 165 ครั้ง
 • พิธีเปิดกิจกรรม คลังคาร์นิวัล 2021 (KLANG Carnie WOW 2021) เพื่อเปิดโครงการคนคลั...
  26 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 414 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมี...
  25 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 208 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม