กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์มอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม แอลกอฮอลล์ 75% (สำหรับทำความสะอาด) และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์มอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มแอลกอฮอลล์ 75% (สำหรับทำความสะอาดและหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ถนนจักรพงษ์โดยกรมธนารักษ์จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ เมษายน2563 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 11.30 น ถึง 12.30 น ทั้งนี้ การดำเนินการในครั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย

14 พฤษภาคม 2563 | เข้าชม 98 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะทำงานจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณคันกั้นน้ำเค็มบริเว...
  1 ธันวาคม 2563
  เข้าชม 77 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2563
  30 พฤศจิกายน 2563
  เข้าชม 152 ครั้ง
 • ผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ...
  30 พฤศจิกายน 2563
  เข้าชม 370 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม