กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การประชุมปิดตรวจรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมปิดตรวจรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์

อัลบั้มภาพ

20 มีนาคม 2563 | เข้าชม 73 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์ร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างที่พักผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและห้องอเนกประสงค์
  6 มิถุนายน 2563
  เข้าชม 29 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมธนารักษ์
  5 มิถุนายน 2563
  เข้าชม 19 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 4/63
  5 มิถุนายน 2563
  เข้าชม 77 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม