กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ในพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ 24-25 มกราคม 2566 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วย นางธาราพร สิงหพันธุ์ มหิทราฟองกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 2 แปลง เพื่อตรวจสภาพทรัพย์สินฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น พิจารณากำหนดแนวทางการจัดการต่อไป ในการนี้ นายพิทักษ์ เหลือมพล ธนารักษ์พื้นที่เลย ให้การต้อนรับพร้อมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย 

     สำหรับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดเลย อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทางการจัดการ จำนวน 2 แปลง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวจะนำไปสู่การกำหนดการจัดการทรัพย์สินฯ ให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ นอกจากนี้ ได้เดินทางเข้าพบนายกเทศบาลตำบลเชียงคาน เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์อาคารเก่าในเขตพื้นที่ตำบลเชียงคาน เพื่อนำแนวทางในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์มาปรับใช้กับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ต่อไป

อัลบั้มภาพ

25 มกราคม 2566 | เข้าชม 375 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาร...
  1 กุมภาพันธ์ 2566
  เข้าชม 273 ครั้ง
 • รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ราชพัสดุ บริเวณเกาะหลีเป๊ะ จังหวัด...
  31 มกราคม 2566
  เข้าชม 267 ครั้ง
 • การประชุมโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
  31 มกราคม 2566
  เข้าชม 96 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม