กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ และ พิธีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ และพิธีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น

15 พฤศจิกายน 2566 | เข้าชม 683 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี 2566
  8 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 119 ครั้ง
 • การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง ขั้นตอนการส่งมอบ-รับมอบทรัพย์สิน โครงการท่อส่งน้ำ...
  8 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 98 ครั้ง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิที่อยู่อาศัย และการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ครั้...
  8 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 137 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม