กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การประชุมการบริหารจัดการงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและให้คำแนะนำการดำเนินงานตามแผนงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายฐนัญพงษ์  สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและให้คำแนะนำการดำเนินงานตามแผนงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดในรอบ ๕ เดือน และ ๑๑ เดือน และเร่งรัดการประเมินราคาที่ดินเพิ่มเติม กรณีแปลงที่ดินเกิดขึ้นใหม่และยังมิได้มีการกำหนดราคาประเมินที่ดินจำนวน ๔ ล้านแปลง เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจในการเทียบเคียงราคาประเมินที่ดินกรณีแปลงที่ดินนั้นไม่มีราคาประเมินที่ดินในบัญชีฯ ของเจ้าหน้าที่ในการนำราคาประเมินที่ดินไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting) ร่วมกับกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กองประเมินราคาทรัพย์สิน ๒๖ ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

อัลบั้มภาพ

9 กุมภาพันธ์ 2567 | เข้าชม 171 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการกรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี
  20 กุมภาพันธ์ 2567
  เข้าชม 81 ครั้ง
 • พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ โครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...
  19 กุมภาพันธ์ 2567
  เข้าชม 334 ครั้ง
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เพื่อการ...
  19 กุมภาพันธ์ 2567
  เข้าชม 479 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม