กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การประชุมการจัดหาประโยชน์ในราชพัสดุที่อยู่ในความครบครองของส่วนราชการต่างๆ

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจัดหาประโยชน์ในราชพัสดุที่อยู่ในความครบครองของส่วนราชการต่างๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์

อัลบั้มภาพ

14 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  18 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 136 ครั้ง
 • กิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และกิจกรรมให้ความรู้การลด และคัดแยกขยะมูลฝ...
  18 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 7 ครั้ง
 • กองทัพบก ร่วมกับ กรมธนารักษ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ...
  18 กุมภาพันธ์ 2563
  เข้าชม 20 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม