กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ โครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์" จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางเขมฤดี จันทร์คง ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค พร้อมด้วยธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ โครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ. 209 (บางส่วน) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 966 – 1 – 91 ไร่ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน สำหรับกิจกรรมมอบสัญญาเช่าในวันนี้ มีจำนวน 162 แปลง โดยแบ่งเป็นสัญญาเช่าเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 61 แปลง และสัญญาเช่าเพื่อประกอบการเกษตร จำนวน 101 แปลง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่

29 กุมภาพันธ์ 2567 | เข้าชม 332 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เดินทางมาตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะ...
  23 เมษายน 2567
  เข้าชม 44 ครั้ง
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ติดตาม ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาอุ...
  23 เมษายน 2567
  เข้าชม 127 ครั้ง
 • งานแถลงข่าวความสำเร็จการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุ...
  23 เมษายน 2567
  เข้าชม 183 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม