กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินกระทรวงการคลัง โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจําเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ เดินทางมาราชการจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ในโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยลงพื้นที่โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล - หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) ที่เดิมกรมธนารักษ์ได้ให้บริษัท East Water เป็นผู้บริหารจัดการโครงการไปพลางก่อน และต่อมาบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้สัญญาบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ในภาคตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 จึงต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐ เพื่อให้บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ไปดำเนินการตามสัญญาบริหารฯ  

ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ มาเพื่อตรวจสอบรายการทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค และมอบแนวทางแก้ไข อำนวยความสะดวก เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง ในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล - หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับในส่วนของโครงการ ท่อส่งน้ำดอกกราย นั้น บริษัท East Water ยังคงดำเนินกิจการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญา 

ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้เตรียมความพร้อมเพื่อการส่งมอบทรัพย์สินของรัฐในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) โดยกรมธนารักษ์ บริษัท East Water และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินการสำรวจทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) รวมทั้งได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมชลประทาน กรณีการขอสนับสนุนการใช้น้ำจากแหล่งน้ำของกรมชลประทานในการดำเนินโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 และเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบทรัพย์สิน ผู้บริหารของกระทรวงการคลัง บริษัท East Water และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกันในครั้งนี้

อัลบั้มภาพ

23 มกราคม 2566 | เข้าชม 417 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาร...
  1 กุมภาพันธ์ 2566
  เข้าชม 273 ครั้ง
 • รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ราชพัสดุ บริเวณเกาะหลีเป๊ะ จังหวัด...
  31 มกราคม 2566
  เข้าชม 267 ครั้ง
 • การประชุมโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
  31 มกราคม 2566
  เข้าชม 96 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม