กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์มอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม แอลกอฮอลล์ 75% (สำหรับทำความสะอาด) และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นวันสุดท้าย

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์มอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มแอลกอฮอลล์ 75% (สำหรับทำความสะอาด) และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นวันสุดท้าย ในวันนี้กรมธนารักษ์ส่งมอบอาหารสิ่งของดังกล่าว จำนวน 1,050 ชุด ข้าวสาร 1,000 ถุง ไข่ไก่ 700 แผง พร้อมทั้งดำเนินการปิดโครงการฯดังกล่าว ในการนี้กรมธนารักษ์ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2563 จนถึงบัดนี้ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 11.30 น ถึง 12.30 น เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 67 วัน รวมสิ่งของทั้งสิ้น 27,675 ชุด ทั้งนี้การดำเนินการในครั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย

15 พฤษภาคม 2563 | เข้าชม 91 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กร...
  29 พฤษภาคม 2563
  เข้าชม 19 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดเครื่องแบบพิเศษของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/256...
  28 พฤษภาคม 2563
  เข้าชม 158 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
  28 พฤษภาคม 2563
  เข้าชม 115 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม