กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การประชุมแนวทางการปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดทำมูลค่าทรัพย์สินที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดทำมูลค่าทรัพย์สินที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปรับปรุง แก้ไขข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินที่ดินราชพัสดุให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลราคาประเมินที่ดินของกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์

อัลบั้มภาพ

8 เมษายน 2564 | เข้าชม 205 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • อธิบดีกรมธนารักษ์แสดงความห่วงใย วิกฤติโรคระบาด covid - 19" สนับสนุนนำศูนย์ประชุม...
  12 เมษายน 2564
  เข้าชม 178 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ตามคำพิพาก...
  9 เมษายน 2564
  เข้าชม 51 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการการตัดสินคัดเลือกบทเพลงประจำกรมธนารักษ์
  9 เมษายน 2564
  เข้าชม 134 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม