กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

“กรมธนารักษ์" เร่งผลักดัน นำที่ราชพัสดุสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิก สทบ. บนที่ดินราชพัสดุ “แปลง อสพ.52 สุพรรณบุรี"

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเปิดโครงการ “จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มรายได้และการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” ณ สมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรี (สมาคมชาวไร่อ้อย) ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้มีนางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีให้การต้อนรับ นายยุทธนาฯ กล่าวว่า การดำเนินโครงการ “จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มรายได้และการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในส่วนของกรมธนารักษ์ เป็นการนำที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน อสพ.52 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งปัจจุบันจัดให้สมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรี (สมาคมชาวไร่อ้อย) เช่า ไปสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ ประสานกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินโครงการดังกล่าวอันเป็นการสนองรับนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วย สุดท้ายนี้ นานยุทธนาฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมธนารักษ์ได้มีความพยายามที่จะดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงสร้างความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะประสบปัญหาไวรัส Covid-19 แต่ก็พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งในอนาคตกรมธนารักษ์ก็จะมีโครงการดี ๆ เช่นนี้ออกมาอีกอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ตนได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและธนารักษ์พื้นที่ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและเกิดความต่อเนื่องแล้วเช่นกัน

อัลบั้มภาพ

29 กรกฎาคม 2563 | เข้าชม 221 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ...
  5 ธันวาคม 2563
  เข้าชม 62 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจกอาหารและเครื่องดื่ม...
  4 ธันวาคม 2563
  เข้าชม 15 ครั้ง
 • รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหา...
  4 ธันวาคม 2563
  เข้าชม 117 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม