กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 สิงหาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง
  19 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศจัหวัดลพบุรี การรับฟังความคิดเห็นของประชสชนกรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยเดิมขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ราชพัสดุเป็นเพื่อปลูกสร้างอาคารประกอบกิจการยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  2 พฤษภาคม 2562
 • เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ วัดไพรีพินาศ
  27 มีนาคม 2562
 • เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินได้ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา
  27 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดประมูลโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.354 (บางส่วน) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื้อที่ประมาณ 55 - 1 - 33 ไร่
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนอคาย เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ราชการ จำนวน 39 รายการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
  15 สิงหาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุและต้นไม้บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ลป.4 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  21 มิถุนายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาิอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 มิถุนายน 2561
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีขอประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
  23 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 เมษายน 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต
  15 มีนาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  12 มกราคม 2561
 • จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ี่พังงา
  1 พฤศจิกายน 2560
 • จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ี่สมุทรปราการ
  25 ตุลาคม 2560
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ได้รับรางวัลหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 10
  30 พฤศจิกายน 2559
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดขอจดทะเบียนใหม่
  18 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  4 มกราคม 2559
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม