กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เงินลาด (เงินลาดฮ้อย)

เงินลาด (เงินลาดฮ้อย)

 

ด้านบน

ด้านล่าง

ทองแดงกะไหล่เงิน
  ด้านข้าง ด้านข้าง
 

 

ลักษณะ คล้ายเรือขุด พื้นผิวเรียบ ไม่มีตราประทับ
อายุสมัย พุทธศตวรรษที่ 19 - 23

 

ขนาด น้ำหนัก  หนา
กว้าง 1.38 ซม. ยาว 7.39 ซม. 24.20 กรัม 0.55 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท) 500 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 446/2563สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

15 กันยายน 2564 | เข้าชม 2825 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม