กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เงินลาด (ตอกประทับ 4 ตรา)

เงินลาด (ตอกประทับ 4 ตรา)

 

ด้านบน

ด้านล่าง

ทองแดงกะไหล่เงิน
  ด้านหน้า ด้านข้าง
 

 

ลักษณะ คล้ายเรือหรือกระสวย ตอกประทับตราด้านหนึ่ง
  1. พื้นผิวเรียบ
  2. ด้านบนตอกประทับตราจำนวน 4 ตรา ได้แก่ ดอกไม้ ช้าง เต่า และจักร
อายุสมัย พุทธศตวรรษที่ 19 - 23

 

ขนาด น้ำหนัก  หนา
กว้าง 1.68 ซม. ยาว 6.02 ซม. 36.67 กรัม 0.62 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท) 12,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นว่า การตอกประทับตราจำนวน 4 ตรา เป็นลักษณะที่พบได้ยาก

2. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

3. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 446/2563สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

15 กันยายน 2564 | เข้าชม 2401 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม