กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข้าราชการ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังไปขึ้นบัญชีของกรมธนารักษ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบฯ ลว 14 ก.พ. 63
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
  27 มกราคม 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
  19 ธันวาคม 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา
  28 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา
  11 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา
  3 ตุลาคม 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ ปก. ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 2 ส.ค. 2562
  2 สิงหาคม 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้ได้รับทุนโครงการ1อำเภอ1ทุนในตำแหน่งนว.กษาปณ์ ปก. ลว. 25มิ.ย.62
  25 มิถุนายน 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
  4 มิถุนายน 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใน ตน.นักจัดการงานทั่วไป ปก. ลว.17 พฤษภาคม 2562
  17 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2562
  9 เมษายน 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  26 มีนาคม 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน และจพ.การเงินและบัญชี ลว.28 ก.พ.2562
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน จพ.การเงินและบัญชี ลว. 28 ธ.ค. 2561
  28 ธันวาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน จพ.การเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลว. 27 พ.ย. 2561
  27 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
  19 ตุลาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชี ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก. (ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) นว.คอม ปก. นายช่างสำรวจ ปง. นายช่างไฟฟ้า ปง. จพ.ดูเงิน ปง. จพ.การเงินและบัญชี ปง.
  13 กันยายน 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
  12 กันยายน 2561
 • การดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  10 กันยายน 2561
 • ประกาศบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
  24 สิงหาคม 2561
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม