กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข้าราชการ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปก. ประกาศ ณ วันที่ 23 ส.ค. 61
  23 สิงหาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน ตำแหน่งนว.คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 3 ก.ค. 2561
  3 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
  6 มิถุนายน 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ฯ ลงวันที่ 22 พ.ค. 2561
  22 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน นักวิชาการช่างศิลป์(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) (ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ลว.28 ก.พ. 61
  28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ นักประเมินฯ ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ),(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ปง.
  2 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบฯ นักประเมินฯ ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) นว.ช่างศิลป์ ปก.(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจ ปง.
  5 มกราคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ(ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ),(ด้านจัดแสดงและเผยแพร่) และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  27 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
  11 กันยายน 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560
  29 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
  25 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
  25 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
  25 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
  25 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปก. ของกรมธนารักษ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  11 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก.ของกรมธนารักษ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  11 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปก. ของกรมธนารักษ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  11 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. ของกรมธนารักษ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  11 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
  2 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่ง นว.ช่างศิลป์ นว.เผยแพร่ ภัณฑารักษ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ วิศวกรโยธา นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานดูเงิน ลว.26 เม.ย. 2560
  26 เมษายน 2560
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม