กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

 • ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
  12 พฤศจิกายน 2561
 • ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
  29 ตุลาคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสุนการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 ธันวาคม 2559
 • ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  6 ธันวาคม 2559
 • จ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสุนการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  17 พฤศจิกายน 2559
 • จ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสุนการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  21 ตุลาคม 2559
 • ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทาฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 กันยายน 2559
 • จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านประเมินราคาทรัพย์สิน พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และการโอนย้ายฐานข้อมูล)
  20 กรกฎาคม 2558
 • จ้างเหมาจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  31 กรกฎาคม 2557
 • จ้างเหมาจัดทำระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด กรมธนารักษ์
  30 เมษายน 2557
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม