กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ลงวันที่ 18 กันยายน 2563
  18 กันยายน 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) และกำหนดวัน เวลา วิธีการสอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ลงวันที่ 11 กันยายน 2563
  11 กันยายน 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) และกำหนดวัน เวลา วิธีการสอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ลงวันที่ 3 กันยายน 2563
  3 กันยายน 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  7 สิงหาคม 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  3 สิงหาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  23 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
  26 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  31 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  29 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  28 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  14 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  10 มกราคม 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่่ราชพัสดุ) ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
  7 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  3 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  21 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  18 ธันวาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
  18 ธันวาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  18 ธันวาคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
  13 ธันวาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจ
  11 ธันวาคม 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม