กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  9 ตุลาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  9 ตุลาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  4 ตุลาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  4 ตุลาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  3 ตุลาคม 2562
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  1 ตุลาคม 2562
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
  30 กันยายน 2562
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
  30 กันยายน 2562
 • การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  27 กันยายน 2562
 • การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  26 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  24 กันยายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ส่วนบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  20 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  17 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
  16 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  13 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  12 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  12 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  12 กันยายน 2562
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  12 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  12 กันยายน 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม