กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
  11 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  11 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  11 กันยายน 2562
 • รายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
  10 กันยายน 2562
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  9 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  9 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  6 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  6 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
  6 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  6 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
  5 กันยายน 2562
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 9-20 ก.ย. 62 (สมัครด้วยตัวเอง)
  5 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
  5 กันยายน 2562
 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
  4 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  4 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  4 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  3 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  2 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  2 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  2 กันยายน 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม