กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ลูกจ้างชั่วคราว

 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 23 มกราคม 2555
  25 มกราคม 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก ลงวันที่ 18 มกราคม 2555
  18 มกราคม 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก ลงวันที่ 18 มกราคม 2555
  18 มกราคม 2555
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2554
  9 มกราคม 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554
  19 ธันวาคม 2554
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554
  19 ธันวาคม 2554
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554
  19 ธันวาคม 2554
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
  13 ธันวาคม 2554
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว
  13 ธันวาคม 2554
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
  30 พฤศจิกายน 2554
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
  30 พฤศจิกายน 2554
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
  28 พฤศจิกายน 2554
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก 28 พฤศจิกายน 2554
  28 พฤศจิกายน 2554
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554
  23 พฤศจิกายน 2554
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
  22 พฤศจิกายน 2554
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554
  2 พฤศจิกายน 2554
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554
  2 พฤศจิกายน 2554
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม