กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การจ่ายแลกและรับคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

การจ่ายแลกและรับคืนเหรียญกษาปณ์ ปีงบประมาณ 2565

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

                                                                                                      หน่วย : ล้านเหรียญ
ชนิดราคา
จ่ายแลก
รับคืน
พ.ย. 64
จำนวนสะสม
(ต.ค. 
64-พ.ย. 64)
พ.ย. 64
จำนวนสะสม
(ต.ค. 
64-พ.ย. 64)
 1. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
       
        10 บาท
21.758 
41.358 
15.778 
30.789 
        5 บาท
36.726 
70.488  24.490 
46.246
        2 บาท
11.684  22.332  11.648 
20.639 
        1 บาท
96.069  188.021  72.423 
133.719 
        50 สตางค์
6.754  13.937  0.759 
1.335 
        25 สตางค์
13.978  30.304  1.304 
2.261
        10 สตางค์
-  
-  
-  
-  
        5 สตางค์
-  
-  
-  
-  
        1 สตางค์
-  
-  
-  
-  
 2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทุกประเภท/ชนิดราคา
0.061 
0.095 
 -  
 -  
รวม
187.030 
366.534 
126.402 
           234.989

หมายเหตุ :  ยอดรับคืนได้รวมเหรียญที่จ่ายได้ ล้างตัว ชำรุดแลกค่าได้เต็มราคา แลกค่าได้ครึ่งราคา
              เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 10 บาท ได้รวมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสีแล้ว

ส่วนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร 02278 5139

E-mail : plan@treasury.go.th

 

27 มกราคม 2563 | เข้าชม 5937 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม