กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินตราหอยสังข์ (ปลายขา 2 ข้างตีตราวัว)

พดด้วงเงินตราหอยสังข์ (ปลายขา 2 ข้างตีตราวัว)

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 1 บาท

 

ลักษณะ ค่อนข้างกลม ปลายโค้งเข้าหากัน
ด้านหน้า

ตอกประทับตราคล้ายดอกไม้

ด้านบน

ตอกประทับตราหอยสังข์

ด้านข้าง

ปลายขาทั้งสองข้างโค้งงอเข้าหากัน มีรอยบากขนาดใหญ่ทั้งสองขา ตอกตราวัวที่ปลายขา และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการโค้งงอ

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

  ขนาด น้ำหนัก  หนา

ราคา 1 บาท

กว้าง 1.10 ซม. ยาว 1.82 ซม.

14.67 กรัม 1.15 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท) ราคา 1 บาท 90,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 11 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

18 มีนาคม 2564 | เข้าชม 2456 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม