กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินตราสิงโต - วัชระ

พดด้วงเงินตราสิงโต - วัชระ

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านหลัง

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 2 บาท

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกตราจุดห้าจุดในกรอบสามเหลี่ยมและมีรอยบากที่ขา

ด้านบน

ตอกประทับตราสิงห์

ด้านหลัง

ตอกประทับตราวัชระหรือตราจักร

ด้านข้าง

มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการพับงอ

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

  ขนาด น้ำหนัก  หนา

ราคา 2 บาท

กว้าง 1.88 ซม. ยาว 1.90 ซม.

30.29 กรัม 1.68 ซม.

 

หมายเหตุ คณะกรรมการฯ สันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ลิไท (พ.ศ. 1890 - 1912)
ราคาประเมิน (บาท) ราคา 2 บาท 250,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 11 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

18 มีนาคม 2564 | เข้าชม 3841 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม