กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินอยุธยา ตราพระซ่อมดอกไม้ ตราจักร ตราช้าง และตราบัวยันต์

พดด้วงเงินอยุธยา ตราพระซ่อมดอกไม้ ตราจักร ตราช้าง และตราบัวยันต์

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านหลัง

ราคา 6 บาท
  ด้านข้าง ด้านข้าง ด้านล่าง
 

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

 ตอกประทับตราพระซ่อมดอกไม้

ด้านบน

ตอกประทับตราจักร

ด้านหลัง

ตอกประทับตราช้าง

ด้านข้าง

ตอกประทับตราบัวยันต์ทั้งสองข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่างมีรอยย่นของโลหะ ที่เกิดจากการโค้งงอ

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 24

  ขนาด น้ำหนัก  สูง

ราคา 6 บาท

กว้าง 2.55 ซม. ยาว 2.75 ซม.

91.08 กรัม  2.62 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท)  50,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. ตราพระซ่อมดอกไม้รูปทรงคล้ายปิรามิดทรงสูง และตราประทับทั้งหมดมีทั้งสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา

2. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

3. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

5 สิงหาคม 2564 | เข้าชม 3857 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม