กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินอยุธยา ตราพระซ่อมดอกไม้ - จักร

พดด้วงเงินอยุธยา ตราพระซ่อมดอกไม้ - จักร

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 1 บาท

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราพระซ่อมดอกไม้

ด้านบน

ตอกประทับตราจักร

ด้านข้าง

มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่างมีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 24

  ขนาด น้ำหนัก  สูง

ราคา 1 บาท

กว้าง 1.32 ซม. ยาว 1.58 ซม.

14.12 กรัม 1.38 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท)  15,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

5 กันยายน 2564 | เข้าชม 2762 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม