กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินสุโขทัย

พดด้วงเงินสุโขทัย

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา บาทกว่า

 

ลักษณะ กลม ยาว ปลายเรียวโค้งเข้าหากัน
ด้านหน้า

มีลักษณะเรียบไม่มีลวดลาย

ด้านบน

มีลักษณะเรียบไม่มีลวดลาย

ด้านข้าง

ปลายขาทั้งสองข้างโค้งงอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการโค้งงอ

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

  ขนาด น้ำหนัก  สูง

ราคา บาทกว่า

กว้าง 1.50 ซม. ยาว 2.00 ซม.

27.63 กรัม 1.87 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท) ราคา บาทกว่า 150,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 11 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

18 มีนาคม 2564 | เข้าชม 2884 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม