กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินอยุธยา ตราบัวยันต์

พดด้วงเงินอยุธยา ตราบัวยันต์

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 1 บาท

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราบัว

ด้านบน

ตอกประทับตราจักร (ไขว้กันคล้ายยันต์)

ด้านข้าง

มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่างมีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 24

  ขนาด น้ำหนัก  สูง

ราคา 1 บาท

กว้าง 1.40 ซม. ยาว 1.50 ซม.

14.68 กรัม 1.38 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท)  7,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

6 กันยายน 2564 | เข้าชม 3100 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม