กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 4 พฤศจิกายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 4 พฤศจิกายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 4 พฤศจิกายน 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M65110002072)
  กรมธนารักษ์ . 4 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4 ปี2565
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง . 31 ตุลาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M65100015719)
  กรมธนารักษ์ . 18 ตุลาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M65100009890)
  กรมธนารักษ์ . 17 ตุลาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - (M65100010448)
  กรมธนารักษ์ . 12 ตุลาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M65090046013)
  กรมธนารักษ์ . 6 ตุลาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 ตุลาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 ตุลาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 ตุลาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (M65090042020)
  กรมธนารักษ์ . 28 กันยายน 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M65090030470)
  กรมธนารักษ์ . 28 กันยายน 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M65090028219)
  กรมธนารักษ์ . 28 กันยายน 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M65090038730)
  กรมธนารักษ์ . 28 กันยายน 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M65090034389)
  กรมธนารักษ์ . 23 กันยายน 2565
 • ( เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ) - (M65090031424)
  กรมธนารักษ์ . 22 กันยายน 2565
 • เผยแพร่แผนการจ้างเหมาดูแลชุดทำน้ำ DI จำนวน 1 งาน
  กรมธนารักษ์ . 19 กันยายน 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - (M65090015855)
  กรมธนารักษ์ . 14 กันยายน 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม